เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์


บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด บริหารงาน MBK Food Island ศูนย์อาหารชั้น 6 ณ ห้างสรรพสินค้า MBK Center มีร้านอาหารที่มีความหลากหลาย เป็นร้านที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมหรือร้านที่อยู่ในกระแส ร้านเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกให้มารวมอยู่ในศูนย์อาหารของเรา

สาขาเอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์
  • เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 6

Facebook