ข้าวมาบุญครอง มอบเงินสมทบทุนจากโครงการอิ่มจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง

26 / 09 / 2559

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาาชน) มอบเงินบริจาคสำหรับ เปิดโครงการ อิ่มจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง ร่วมสร้างศูนย์การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี