กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สร้างรอยยิ้มให้เยาวชนรอบบริษัทฯ

23 / 02 / 2564

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งความสุขให้กับเด็กๆ ผ่านการจัดกิจกรรม “ข้าวมาบุญครอง สร้างรอยยิ้มให้เยาวชนรอบบริษัทฯ เสริมพัฒนาการ และความพร้อมในการเรียนรู้อย่างสมวัย  ผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง กว่า 3,000 ถ้วย

นางสาวพรพิมล กิริวรรณา ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้าวมาบุญครอง เดินหน้าพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น สานต่อปณิธานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าวมาบุญครองได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง เพื่อมอบให้น้องๆนักเรียน ผ่านสถานศึกษาโดยรอบบริษัทฯ เพื่อนำไปทานเป็นอาหารเช้า หรืออาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมพัฒนาการการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย