ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ 1.5 ตัน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

05 / 05 / 2564

นางสาวพรพิมล  กิริวรรณา (ขวา) ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง และศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาร จากข้าวมาบุญครอง จำนวน 1.5 ตัน  ผ่านกลุ่มธุรกิจเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  โดยมีนางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์  (ซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ สายงานการตลาดและงานขาย บริษัท  เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อส่งต่อข้าวมาบุญครองไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 กว่า 500 หลังคาเรือน