ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว

21 / 07 / 2564

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจใน เครือข้าวมาบุญครอง ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ข้าวหอมจัสมิน จำนวน 1 ตัน พร้อมน้ำดื่มคูลพลัส กว่า 600 ขวด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาหาร ในการจัดทำศูนย์พักคอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นสถานที่คัดกรอง และสังเกตอาการของประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในครอบครัวหรือที่พักอาศัยเดียวกัน โดยมี นายโอฬาร ธูปะเตมีย์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา