ข้าวมาบุญครองมอบข้าวหอมมะลิบรรจุในถุงกักตัว

30 / 07 / 2564

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจใน เครือข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 100% และน้ำดื่มคูลพลัส ผลิตภัณฑ์จากข้าวมาบุญครอง เพื่อนำไปจัดทำถุงกักตัว (Home Isolation Bag) ภายในถุงประกอบด้วยของยังชีพ และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ เพื่อมอบให้กับบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 โดยได้รับเกียติจาก ภญ. เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง (กลาง) ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พร้อมด้วย ภก.ดนุพล เชวงกิจสกล (ซ้ายสุด) เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ปทุมวัน