ผู้บริหารข้าวมาบุญครอง มอบกระเช้าของที่ระลึกในโอกาสเปิดอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม

26 / 09 / 2559

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขาย และโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายข้าวมาบุญครอง มอบกระเช้าของที่ระลึก ให้กับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสหกรรมด้านอาหารของไทย โดยมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (ขวาสุด) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมรับมอบ ณ อาคารเคเอกซ์