ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุง "มาบุญครอง" มีความต้องการบุคคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่ง
จำนวน: 1 อัตรา วันที่ประกาศ: 24 / 07 / 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. บริหารงานขาย ดูแลทีมขาย รวมทั้งวางแผนกำหนดกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 2. จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณของแผนก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชายหรือหญิง อาย 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานขายผลิตภัณฑ์อาหาร ในสายงานขายTT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮาส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วิธีสมัครงาน

สนใจติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 095-367-1341 หรือ 0-2501-2175 โทรสาร 0-2501-2176

อีเมล์ Watchara.j@mahboonkrongrice.com

Website www.patumrice.co.th

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. รถรับส่งพนักงาน
 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันชีวิต
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ชุดยูนิฟอร์ม
 6. หอพัก
 7. ประกันสังคม
 8. เบี้ยเลี้ยงฯ
 9. โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 10. สวัสดิการโครงการงานศพ ฯลฯ