เราพัฒนาข้าวคุณภาพ
เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว

มุ่งพัฒนาระบบและศักยภาพ
ของพนักงานในองค์กร

ขยายธุรกิจให้เติบโต

สร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจ
ที่หลากหลาย

ธุรกิจภายใต้ MBK Food Solution

ผลิตภัณฑ์

ข้าวมาบุญครอง

ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายแรกของเมืองไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” ด้วยโรงงานที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สากล ISO 9001, ด้านระบบประกันคุณภาพ, ด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP),ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)

ธุรกิจ

ศูนย์อาหาร

นอกจากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารแล้ว ทางบริษัทฯ ยังดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร คือ Food Legends by MBK ที่มีอยู่ 2 สาขา ได้แก่ ชั้น 6 MBK Center และ ชั้น 4 สามย่านมิตรทาวน์

Mahboonkrongrice Cooking Studio

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

นักลงทุนสัมพันธ์

การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน
รายงานประจำปี
งบการเงิน
ราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์