ข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

09 / 01 / 2563

นางสาวพิมลรัตน์  จิตต์ภาวนาสกุล (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนางปรียานุช นันทโชติ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราข้าวมาบุญครอง และผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ  ตรามาบุญครองพลัส มอบผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่า และข้าวห้าสี ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมาบุญครองพลัส รวมมูลค่า 20,000 บาท  เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆ เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ของเทศบาลบางกะดี โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล (กลาง) นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี