บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำกระบวนการก่อนเริ่มทำงาน ด้วยมาตรการคุมเข้มในการป้องกันโควิด-19

28 / 03 / 2563

ข้าวมาบุญครอง ตอกย้ำกระบวนการก่อนเริ่มทำงาน ด้วยมาตรการคุมเข้มในการป้องกันโควิด-19 เพราะเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน โดยมาตรคุมเข้มดังนี้

  1. คัดกรองพนักงาน หรือบุคลากรภายนอกก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงงาน หากมีไข้ มีน้ำมูก อาการไอจาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบากจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่โรงงาน ให้ใส่หน้ากาก ระมัดระวังการแพร่เชื้อของตัวเองและส่งพบแพทย์
  2. ให้พนักงานทุกคน ล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนเข้าไลน์การผลิต
  3. ให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วทั้งโรงงาน
  4. พนักงานทุกคน สวมใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัยก่อนเข้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการสัมผัสสินค้า
  5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผ่านการสัมผัสโดยใช้แอลกอฮอล์ 70% ในพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงงาน
  6. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และเครื่องฟอกอากาศภายในโรงงาน

เพราะเราใส่ใจ และเฝ้าติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับปรุงมาตรการของเราให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า ให้มั่นใจได้ว่า ข้าวมาบุญครอง สะอาด ปลอดภัยแน่นอนน