ข้าวมาบุญครอง มอบข้าวหอมทิพย์ 1,000 กิโลกรัม สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ต้านโควิด-19

30 / 03 / 2563

นางสาวพรพิมล กิริวรรณา (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารตรา ข้าวมาบุญครอง มอบข้าวสารหอมทิพย์ จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับร้านหมูทอดเจ๊จง เพื่อนำไปประกอบอาหาร มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและปฎิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงวิกฤติจากไวรัสโควิด-19 โดยมีเจ๊จง นางสาวจงใจ กิจแสวง (ที่ 2 จากขวา) เจ้าของแบรนด์หมูทอดเจ๊จงเป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ให้ทุกท่านผ่านพ้นวิฤกตินี้ไปได้ด้วยดี