ข้าวมาบุญครอง เดินหน้าต่อเนื่องมอบข้าวสาร สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ต้านโควิด-19

08 / 04 / 2563

นางสาวมิญช์ภัส รุจิสันติหิรัญ (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้ประกอบการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตรา ข้าวมาบุญครอง มอบข้าวสารหอมทิพย์ ให้กับร้าน Gotoku by Shabu King (โกโทคุ บาย ชาบูคิงส์) โดยมีนางสาวกนกวรรณ วิสาท (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการร้านอาหารเป็นผู้รับมอบ สำหรับนำไปประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ที่ปฎิบัติงานอย่างเสียสละ ในวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และข้าวมาบุญครองขอเป็นกำลังในให้ทุกท่านผ่านพ้นวิฤกตินี้ไปได้ด้วยดี