บ้านใกล้เรือนเคียง

07 / 08 / 2563

นายศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายศูนย์อาหารและบริการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง และธุรกิจศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค (Food Legends by MBK) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ในโอกาสเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับศูนย์อาหาร ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค ภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์