ข้าวมาบุญครองรับโล่ประกาศเกียรติคุณช่วยเหลือสังคม

03 / 10 / 2563

นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง และธุรกิจศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค รับโล่ประกาศเกียรติคุณคุณด้านการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ในโอกาสมอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด๑๙ โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ (ซ้ายสุด) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์