แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

04 / 11 / 2563

นางสาวอาทร วนาสันตกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด พร้อมด้วยนางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ และนายอภิมงคล กิจวัตร์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง และโครงการ ริเวอร์เดล มารีน่า ร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี