กลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง รับรางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

17 / 11 / 2563

นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ศูนย์อาหารในเครือฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค และโครงการ ริเวอร์เดล มารีน่า รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายในงานได้รับเกียรติจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล โดยข้าวมาบุญครองได้ยกระดับ และพัฒนาโรงงานเพื่อร่วมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมรักษาความสมดุลไปพร้อมกับการพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน