ข้าวมาบุญครองต้อนรับพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

24 / 11 / 2563

นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนายอภิมงคล กิจวัตร์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง ให้การต้อนรับนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ (ที่ 2 จากซ้าย) พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานข้าวมาบุญครอง และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง และนวัตกรรมใหม่จากข้าว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ ของจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องรับรอง สำนักงานใหญ่ข้าวมาบุญครอง