กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

14 / 12 / 2563

นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง และศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง สำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ (กลาง) กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ห้องดุสิตา อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์