ข้าวมาบุญครองจับมือชาวนาฝ่าวิกฤตโควิด สร้างรายได้จากผ้าขาวม้าทอมือเป็นของขวัญให้ลูกค้า

18 / 01 / 2564

ข้าวมาบุญครอง สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเกษตรกรไทย ผ้าขาวม้าทอมือ พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ของขวัญปีใหม่ สร้างความภาคภูมิใจจากผู้ให้ สู่ความสุขใจของผู้รับ  สร้างรายได้ให้เกษตรกรสู้ภัยโควิด – 19

เทศกาลปีใหม่นี้  ข้าวมาบุญครองขอมอบ “ความสุข และสุขภาพดี ให้กับคนที่คุณรักด้วยชุดผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Rice-Style for All Lifestyle ไลฟ์สไตล์ไหนๆ Rice-Style ข้าวมาบุญครอง หลากหลายผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ภายใต้บรรจุภัณฑ์กระเป๋าผ้าขาวม้าทอมือ ที่ข้าวมาบุญครองขอจับมือพี่น้องเกษตรกร ฝ่าวิกฤติที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน สู่การส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วงหมดฤดูการเก็บเกี่ยว สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สานต่อความภาคภูมิใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าทอมือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ของขวัญปีใหม่ สร้างความภาคภูมิใจจากผู้ให้ สู่ความสุขใจของผู้รับ จากผลิตภัณฑ์ของขวัญปีใหม่ ต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และชุมชนอย่างยั่งยืน