ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 3 ตัน ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่สีแดงผ่าน พม.

16 / 02 / 2564

นายสมเกียรติ  มรรคยาธร (ที่ 3 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ร่วมงาน “พม. โมบาย ปันสุข สู่ชุมชน ในโอกาสที่ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนข้าวสารมาบุญครอง จำนวน 3 ตัน ผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปบรรจุเป็นถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ตามประกาศของภาครัฐ กว่า 28 จัดหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์