ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการ RICE FOR LIFE ให้ข้าวต่อชีวิต

12 / 04 / 2564

นางสาวพรพิมล  กิริวรรณา (ซ้าย) ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง และศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค มอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง  สนับสนุนโครงการ “RICE FOR LIFE ให้ข้าวต่อชีวิต ผ่านกลุ่มธุรกิจโมโน เน็กซ์ (MONO 29) โดยมีนายกิตติศักดิ์  พุกเจริญ  (ขวา)  ผู้ช่วยอำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อส่งต่อข้าวมาบุญครองไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ไร้ที่พึ่งภายในสถานคุ้มครองจำนวนมาก จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19