สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สนับสนุนข้าวสาร 5 ตัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด – 19 ผ่านกระทรวง พม.

11 / 05 / 2564

นายสมเกียรติ  มรรคยาธร (ซ้ายสุด) เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสารเกรดส่งออก จำนวน 5 ตัน ผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากากรแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 กว่า 6,000 ครัวเรือน ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง 52 เขต ของกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (ขวาสุด) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการรับมอบผลิตภัณฑ์ ณ ลานกิจกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์