กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบข้าวสาร 1.1 ตัน ช่วยเหลือชาวหัวหินกว่า 300 ครัวเรือน

23 / 07 / 2564

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจใน เครือข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง จำนวน 1.1 ตัน ผ่านสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ภายในชุมชนโดยรอบพระราชวังไกลกังวล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 กว่า 300 ครัวเรือน โดยมีนางสาวไอยเรศ วรวัธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ศูนย์กระจายสินค้าข้าวมาบุญครอง ปทุมธานี