กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1.5 ตัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

18 / 08 / 2564

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง จำนวน 1.5 ตัน ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง one 31 เพื่อนำไปช่วยเหลือวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ที่อุปการะเด็กด้อยโอกาสกว่า 500 ชีวิต และช่วยเหลือชุมชนลาดพร้าว 41 กว่า 100 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยได้รับเกียรติจากนายเดียว วรตั้งตระกูล (ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ช่อง One 31) เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง one 31