ข้าวมาบุญครองลงพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

05 / 01 / 2565

คุณจิรชาญ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมการตลาดข้าวมาบุญครอง ร่วมกับคุณอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านม่วงเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมหารือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน “ผ้าขาวม้าทอมือ" จากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านแกษตรกรไทย เมื่อหมดช่วงฤดูกาลทำนา ได้รวมกลุ่มกันทอผ้าขาวม้า สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

จากผ้าขาวม้าทอมือที่ถักทอจากความตั้งใจของผู้ปลูก นำมารังสรรค์เป็นกระเป๋าชุดของขวัญ ภายในบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง ที่มียอดขายอันดับ 1 ครองใจผู้บริโภค เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่คุณรักตามเทศกาลสำคัญ สร้างความสุขใจของผู้ให้ สู่ความประทับใจของผู้รับ ที่ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน