บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

03 / 05 / 2560

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) นำคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตรา 0.56 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เมื่อเร็วๆนี้