ข้าวมาบุญครอง ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย”

08 / 05 / 2560

ดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฎิบัติการและวัตถุดิบ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราข้าวมาบุญครอง ร่วมจัดบูธกิจกรรม ภายในงานนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึก ให้กับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมข้าวมาบุญครอง ณ ตึกวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อเร็วๆนี้