บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี รับประกาศนียบัตรร่วมเป็นสมาชิกต่อต้านการทุจริต

30 / 06 / 2560

บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี รับประกาศนียบัตรร่วมเป็นสมาชิกต่อต้านการทุจริต

นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราข้าวมาบุญครอง และร้านอาหารภายใต้กลุ่มธุรกิจ MBK Food Solution รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากนายประมนต์ สุธีวงศ์ (ขวาสุด) ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีนโยบาย และแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างครอบคลุม ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้