บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

26 / 09 / 2559

นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท นำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบการประชุมทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตรา 0.28 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เมื่อเร็วๆนี้