แถลงข่าวข้าวมาบุญครอง

12 / 09 / 2560

กรมการค้าภายใน พร้อมด้วย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมจัดทำโครงการ รับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โดยให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูป 'พนมมือ' เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการส่งออก...

วันที่ 13 ก.ย.60 น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนางโสพรรณ มานะธัญญา นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์ ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และนางสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรม เทสโก้ โลตัส แถลงข่าว การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงโดยให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ ที่ห้างค้าปลีกโลตัส สาขาพระราม 4

น.ส.สุทัศนีย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายใน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความหมายและความสำคัญของเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือของกรมการค้าภายใน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดความมั่นใจและความเชื่อถือจากผู้บริโภค รวมถึงให้ความสำคัญในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการส่งออก อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพข้าวหอมมะลิของไทย ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งปัจจุบันความนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิบรรจุถุงมีเพิ่มมากขึ้น จากความเด่นเมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม รสชาติอ่อนนุ่มและอร่อย สามารถหาซื้อได้ทั้งห้างค้าปลีกและร้านค้าทั่วไป โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาวิทยุ บนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และสื่อออนไลน์ด้วย

สำหรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน "รูปพนมมือ" คือเครื่องหมายที่กรมการค้าภายในได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับรองว่ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ มี 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ 2. ประเภทมาตรฐานดีพิเศษ ซึ่งนอกจากมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้ว ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีระบบมาตรฐานสุขอนามัย ได้แก่ GMP HACCP หรือ ISO ด้วย โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการส่งออก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฯ "รูปพนมมือ" ทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ภายใต้ 216 เครื่องหมายการค้า โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับอนุญาตฯ ประเภทมาตรฐานดีพิเศษ จำนวน 2 ราย จำนวน 6 เครื่องหมายการค้า โดยข้าวมาบุญครองเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับข้าวมาตรฐานดีพิเศษซึ่งได้รับคุณภาพการันตียาวนานกว่า 9 ปี

"เราได้กำกับดูแลคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมืออย่างเข้มงวด โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือน สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกเครื่องหมายการค้า หากตรวจสอบพบว่าคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จะมีการลงโทษตามลำดับ ตั้งแต่มีหนังสือเตือน พักใช้หนังสืออนุญาตเป็นเวลา 3 เดือน เพิกถอนหนังสืออนุญาต เพื่อให้ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจถึงคุณภาพจริงๆ" น.ส.สุทัศนีย์ กล่าว.

อ้างอิง : www.thairath.co.th