ผู้บริหารเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเปิดตัวอุดมการณ์ใหม่ "MBK YES" ในงาน CEO FORUM 2018

19 / 03 / 2561

      ผู้บริหารเอ็ม บี เค กรุ๊ป นำโดยคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
และรักษาการกรรมการผู้จัดการธุรกิจการเงิน คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า
คุณอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว คุณหัชพงศ์ โภคัย กรรมการผู้จัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการธุรกิจสนับสนุน รักษาการกรรมการผู้จัดการธุรกิจกอล์ฟและรักษาการกรรมการผู้จัดการธุรกิจอื่น ๆ
และคุณสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการธุรกิจอาหาร ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ในงาน CEO FORUM 2018 ภายใต้แนวคิด "It's Time to Change" พร้อมเปิดตัว MBK YES อุดมการณ์ใหม่ของคน MBK GROUP
ซึ่งประกอบด้วย  M-Modern มีความทันสมัย, B- Belive มีความน่าเชื่อถือ ,K-Keys เป็นคำตอบของลูกค้าที่หลากหลาย,
Y- Your เข้าใจลูกค้าของเรา, E-Easy Going เป็นมิตรและ S- Style มีสไตล์ที่โดดเด่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

และถ่ายทอดภาพบรรยากาศภายในงานเพื่อให้พนักงานในเครือ MBK GROUP ได้รับชมพร้อมกัน ผ่าน Facebook Live: MBK GROUP NEWS

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์ที่ 3 SF CINEMA CITY ชั้น 7 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซนเตอร์ ที่ผ่านมา