กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร เปิดตัวกิจกรรมสร้างเครือข่ายเอสเอ็มอี – โอทอปอาหารแปรรูป

26 / 01 / 2561


                  นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการสร้างโอกาสขยายช่องทางตลาดธุรกิจ(อาหารแปรรูป) ซึ่งกลุ่มพัฒนาการจัดการธุรกิจ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสถาบันอาหารจัดขึ้น ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 เพื่อรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย(อาหารแปรรูป)ทั้งเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าร่วม ในวันเดียวกันนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "สิ่งที่ควรรู้ เพื่อบุกตลาดโลกให้ประสบผลสำเร็จ" โดยนางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ นางอารยา ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการจัดการธุรกิจ และนางการะเกด โชติชินรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร และคณะให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ถ.อรุณอมรินทร์