ข้าวมาบุญครอง นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงงานคุณภาพ

26 / 09 / 2559

คุณสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ “ข้าวมาบุญครอง” นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงงานคุณภาพ ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001, BRC และHALAL แสดงให้เห็นถึงความพร้อม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมโชว์นวัตกรรมใหม่ ที่ร่วมพัฒนาเครื่องกำจัดมอด และไข่มอด ด้วยคลื่นรังสีไดอิเล็กตริก เพื่อลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมข้าวถุงไทย ณ โรงงานผลิตข้าวมาบุญครอง อำเภอสี้คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา