บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

09 / 05 / 2562

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพ ตราข้าวมาบุญครอง และธุรกิจร้านอาหาร ศูนย์อาหารในเครือฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องจามจุรี1 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เมื่อเร็ว ๆ นี้