ผู้บริโภคข้าวมาบุญครอง มอบเงินสมทบทุนจากโครงการอิ่มจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง

26 / 09 / 2559

นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด มหาชน นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสสายขายและการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริโภคข้าวมาบุญครอง ร่วมมอบเงินบริจาคสร้างศูนย์การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้โครงการ อิ่มจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี