ข้าวมาบุญครอง รับโล่ประกาศเกียรติคุณพนมมือติดดาว การันตีข้าวหอมมะลิดีเยี่ยม

03 / 09 / 2562

นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราข้าวมาบุญครอง และผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ ตรามาบุญครอง พลัส รับโล่ประกาศเกียรติคุณรูปพนมมือจากนายวิชัย โภชนกิจ (ขวาสุด) อธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงคุณภาพดีจากกระทรวงพาณิชย์ โดยปีนี้ข้าวมาบุญครอง ได้รับโล่รูปพนมมือที่มีสัญลักษณ์พิเศษติดดาว การันตีข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเยี่ยม และรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ครั้งที่ 37 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์