บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

01 / 09 / 2562

บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ และร้านสุกี้ยากี้ นัมเบอร์วัน ได้สิ้นสุดการให้บริการทั้ง 3 สาขา ได้แก่ ชั้น6 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม9 และชั้น 2 อาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดา