ข้าวมาบุญครอง มอบเงินสนับสนุน จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

04 / 11 / 2562

นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ ข้าวมาบุญครอง มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการให้บริการภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และนางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ กลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องดุสิตา อาคารธนชาต