ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

13 / 09 / 2562

ข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่า และน้ำดื่ม ให้กับจิตอาสาที่มาร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ภายในกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้