ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดู

มีซิปล็อกที่ถุง

เอกลักษณ์ : คัดสรรข้าวหอมมะลิแท้ สุดยอดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดนสยาม จากแหล่งเพาะปลูก รักษาคุณภาพให้ข้าวใหม่เสมอ ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยจึงมั่นใจได้ว่า ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดู หอม เหนียว นุ่ม อร่อย


ชนิดของข้าว

ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดู

วิธีการหุง

ข้าว 1 ส่วน: น้ำ 1.2-1.4 ส่วน

ขนาดบรรจุ

5 กิโลกรัม
ถุงสีแดง ทอง (เมทัลไลท์)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง