ข้าวหอมมะลิ 100% ถุงสีแดง

นุ่ม หอม อร่อย เหมาะกับอาหารทุกชนิด

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพิเศษ สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน คุณภาพ นุ่ม หอม อร่อย ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุง คุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ


ชนิดของข้าว

ข้าวหอมมะลิ 100%

วิธีการหุง

ข้าว 1 ส่วน: น้ำ 1.3-1.5 ส่วน

ขนาดบรรจุ

2, 5, 15 กิโลกรัม
ถุงสีแดง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง