ข้าวหอมมะลิ 100% ถุงสีเขียว

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพิเศษ สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน คุณภาพ นุ่ม หอม อร่อย ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุง คุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ

หอมมะลิที่หุงขึ้นฟู เมล็ดสวย นุ่ม หอม อร่อย เหมาะกับร้านอาหาร การทำข้าวมันไก่ และ ผู้ที่ชื่นชอบข้าวหอมมะลิเก่า 


ชนิดของข้าว

ข้าวหอมมะลิ 100%

วิธีการหุง

ข้าว 1 ส่วน: น้ำ 1.3-1.5 ส่วน

ขนาดบรรจุ

1, 5, 48, 49, 50 กิโลกรัม
ถุงสีเขียว

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง