ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ อิ่มใจได้บุญ

คัดสรรข้าวหอมมะลิสุดยอดพันธุ์แห่งแดนสยาม มาบรรจุในรูปแบบถุงเล็กขนาด 200 กรัม เพื่อสะดวกแก่การทำบุญถวายสังฆทาน หรือมอบเป็นของขวัญแห่งความห่วงใยแทนคำพูดของคุณ

ชนิดของข้าว

ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ

วิธีการหุง

สัดส่วนการหุง ข้าว 1 ส่วน: น้ำ 1.3-1.5 ส่วน

ขนาดบรรจุ

200 กรัม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง