ข้าวหอมมะลิ 10%

ข้าวหอมมะลิแท้คัดพิเศษ ด้วยคุณภาพที่ดี กับราคาที่ประหยัดกว่า โดยมีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 90% และข้าวหอมมะลิหัก 10% จึงมั่นใจได้เลยว่า “นุ่ม อร่อย เหมาะกับอาหารทุกชนิด”

ชนิดของข้าว

ข้าวหอมมะลิเกรด 100% จำนวน 90 % และปลายข้าวหอมมะลิ จำนวน 10%

วิธีการหุง

สัดส่วนการหุง ข้าว 1 ส่วน: น้ำ 1.3-1.5 ส่วน

ขนาดบรรจุ

5,15, 49 กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง