ข้าวหอมจัสมิน

ข้าวหอมเต็มเมล็ดคัดสรรจาก ข้าวหอมไทย ซึ่งเป็นข้าวเจ้าหอมชั้นดี ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เมื่อหุงสุกแล้ว จะได้ข้าวนุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

ชนิดของข้าว

ข้าวหอม 100%

วิธีการหุง

สัดส่วนการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ำ 1.2 – 1.5 ส่วน

ขนาดบรรจุ

5 กิโลกรัม
สีฟ้าน้ำทะเล