ข้าวหอม 100 % เกรดคัดพิเศษ

ข้าวเต็มเมล็ดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างข้าวหอมปทุมธานี และข้าวหอมมะลิแท้เต็มเมล็ด เมื่อหุงสุกแล้ว จะได้ข้าวนุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ


ชนิดของข้าว

ข้าวหอมปทุม 100% จำนวน 80% ข้าวหอมมะลิ100% จำนวน 20%

วิธีการหุง

สัดส่วนการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ำ 1.2-1.5 ส่วน

ขนาดบรรจุ

5 กิโลกรัม
สีฟ้าน้ำทะเล