ข้าวหอมปทุม 100% ถุงสีส้ม

ข้าวหอมที่พัฒนาสายพันธุ์จากข้าวหอมมะลิ เพื่อให้ได้ข้าวที่มคุณสมบัติ “หอม เหนียว นุ่ม คุ้มค่า ราคาประหยัด” เหมาะแก่การประกอบอาหารทุกชนิด

ชนิดของข้าว

ข้าวหอม 100%

วิธีการหุง

สัดส่วนการหุง ข้าว 1 ส่วน: น้ำ 1.2-1.5 ส่วน

ขนาดบรรจุ

5 กิโลกรัม
ถุงสีส้ม