ข้าวรวงแก้ว

ข้าวขาว 100% ที่ผ่านกรรมวิธีการเก็บรักษาจนได้ข้าวขาวคุณภาพดี ข้าวเม็ดขาวสวย สะอาด ร่วน หุงขึ้นหม้อ เหมาะกับอาหารราดแกงต่าง ๆ และร้านอาหาร

เหมาะสำหรับ : ผู้ชื่นชอบรับประทานข้าวเต็มเมล็ดร่วนไม่ติดกันเป็นก้อน และไม่ชอบรับประทานข้าวนิ่ม

ชนิดของข้าว

ข้าวขาว 100%

วิธีการหุง

สัดส่วนการหุง ข้าว 1 ส่วน: น้ำ 1.5ส่วน

ขนาดบรรจุ

1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม