ข้าวเสาไห้ 100%

เอกลักษณ์ : ข้าวเต็มเมล็ด หุงแล้วฟูสวย ขึ้นหม้อ

เหมาะสำหรับ : ผู้ชื่นชอบรับประทานข้าวเต็มเมล็ดร่วนไม่ติดกันเป็นก้อน และไม่ชอบรับประทานข้าวนิ่ม

ชนิดของข้าว

ข้าวขาว 100%

วิธีการหุง

หม้อหุงข้าวขนาด <3 ลิตร:ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.5 ส่วน หม้อหุงข้าวขนาด> 3 ลิตร: ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.2 ส่วน

ขนาดบรรจุ

15, 48, 49 และ 50 กิโลกรัม
สีน้ำเงิน (ถุงกระสอบ)